Öğretim Yöntemi

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Dil Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER), Türkçenin yabancılara öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Türkçenin yabancılara öğretimi alanını akademik bir disiplin haline getirme yolunda önemli adımlar atan Merkezimiz bugüne kadar pek çok öğrenciye Türkçe öğretmiştir.

DİLMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

  • DİLMER, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan DİLMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.
  • DİLMER tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.
  • DİLMER bütün öğrenciler aylık dönemlerde sınavlara alınır. Bu sınavlara göre seviye sınıfları oluşturulur. Seviye sınıfları arasında aylık sınav sonuçlarına göre geçişler gerçekleşebilir.
  • DİLMER dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. DİLMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; televizyon, bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.

DİLMER, ülkemizde yabancılara yönelik olarak uygulanan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) için özel bir hazırlık programı uygulanır. Bu sınavlara hazırlanmak üzere merkezimize gelen öğrenciler, yaklaşık sekiz ay boyunca özel oluşturulmuş sınıflara alınır ve bu sınavlara uygun bir öğretim programını takip ederler. Bu öğrenciler için ayrıca Matematik, Genel Yetenek, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında ücretsiz ek kurslar düzenlenir