Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

Eski Yunanca Dil Eğitimi Sertifika Programı (Yüz yüze Eğitim)

 Programın Amacı:

Eski Yunanca (Hellence) öğretim programımızda kursiyerlerimizin Hellen alfabesini öğrenmesi, daha sonra Hellence okuma, yazma ve metin çevirme alanlarında giriş seviyesinde yetkinlik kazanması hedeflenmektedir. Kurs sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 96 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak ve ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacaktır. Ayrıca Hellen tarihi, kültürü, sosyal yapısı hakkında belli bir bilgi birikimine de ulaşacaktır.

Hedef Kitlesi:

Arkeoloji, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi ile Batı dilleri ve edebiyatı bölümü öğrencileri ve mezunlar;

Hellence terminolojinin önemli bir yer tuttuğu sosyal bilimlerle ilgilenenler ve araştırmacılar;

Antikçağ tarihine ve kültürüne ilgi duyan ve dil öğrenmeyi seven herkes katılabilir.

Kontenjan:

Bu program, en az 10, en çok 30 kişilik kontenjanla sınırlıdır.

Programın İçeriği:

Eski Yunan Dili'ne başlangıç yaparak dünyanın en köklü ölü dillerinden birisi olan bu dilin kısa bir gelişim tarihi verildikten sonra dilin önce alfabesini öğretmek, sonra da fonetik, morfoloji ve syntaks'ı (cümle bilgisi) hakkında genel bilgiler vererek öğrenciye bu dili öğretmeye başlamak, kurs bittiğinde öğrencinin en temel bilgileri almış olmasını sağlamak. Eski Yunan Dili'nde okuma ve yazmayı öğretmeye başlamak. Eski Yunan dilinde yazılmış edebi, epigrafik, papürolojik ve nümizmatik belgeyi okuyup anlayabilmek için Eski Yunanca’nın fonetik, morfoloji ve sentaks kurallarını öğretmek. Eski Yunanca Gramer dersinde teorik olarak edinilen bilgileri Türkçeden Yunancaya çeviri alıştırmaları sayesinde uygulamalı olarak pekiştirmek.

Program Gün ve Saatleri:

Pazartesi (4 ders saati) ve Çarşamba (4 ders saati) günleri saat 17.20-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Program Süresi:

Eski Yunanca (Hellence) Dil ve Kültür Kursumuz haftada iki defa, dört ders saati süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Programın süresi toplam 96 saati ve yaklaşık 3 aylık bir süreci kapsamaktadır.

Program Ücreti:

Eğitim Yeri:

Bu program Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan Dilmer dersliklerinde yüz yüze verilecektir.

Eğitmen:

Doç. Dr. Mesut KINACI