Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

ISPARTAUYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

(THE ANNOUNCEMENT OF PROFICIENCY EXAM DATE FOR FOREIGN STUDENTS)

 • Sınav Tarihi [Exam Date]  :13.01.2020   (13th January 2020)
 • Yer: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat FakültesiBinası (DİLMER) 

[Place:  The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences (ISUBÜ DİLMER)]

 • Öğrenciler, Saat 09.00da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat FakültesiBinasında (DİLMER)   hazır bulunmalıdır.

[Students should be ready at The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences   (DİLMER) at 09.00]

 • Sınav saati: [Exam time]:   09.30
 • Çoktan Seçmeli Sınav Okuma/Anlama - Dinleme[Multiple-choice Test- Reading/ Understanding - Listening]:   09.30-12.00
 • Yazma Sınavı[Writing Exam]: 13.15-13.45
 • Dil Bilgisi [Grammar]:14.00-15.10
 • Konuşma Sınavı[Speaking Exam]:  15.20

Önemli Not (Important Note):

 • Sınava girecek olan öğrencilerin girmek istedikleri sınavın tarihini belirleyerek (13.01.20120 veya 20.01.2020) sınavdan en az bir gün önce ISUBÜ DİLMER’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

[The Students who will take the exam should determine the date of the exam they want to take (13th January 2020 or 20th January 2020) and apply our center and register at least one day before the exam.]

 • Sınava Kayıt Yaptıran Öğrencilerin TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01Halkbank hesabına adını soyadını ve  "ISUBÜ DİLMER"  yazarak 150 TL yatırıp dekontu ISUBÜ DİLMER merkezine getirmeleri veya dilmer@isparta.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

[Students who enrol the exam should pay the exam fee 150 TL to the following IBAN TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01HalkBank declaring their Name Surname and “ISUBÜ DİLMER” in the explanation area and bring their receipts to ISUBÜ DİLMER or send to e-mail address dilmer@isparta.edu.tr

 • Öğrenciler yanlarında kimlik veya pasaport, kurşun kalem ve silgi getirmelidir.[Students should come with their identity card or passport, pencil and eraser.]

İLETİŞİM [CONTACT]:

e-posta [e-mail]       :dilmer@isparta.edu.tr

Telefon [Telephone]  : 0 246 211 86 51

Web:https://dilmer.isparta.edu.tr/

 

 

ISPARTAUYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

(THE ANNOUNCEMENT OF PROFICIENCY EXAM DATE FOR FOREIGN STUDENTS)

 • Sınav Tarihi [Exam Date]  :20.01.2020   20th January 2020)
 • Yer: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ZiraatFakültesiFakültesi Binası (Dilmer) 

[Place:  The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences (ISUBÜDİLMER)]

 • Öğrenciler, Saat 09.00da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ZiraatFakültesi Binasında (ISUBÜ DİLMER) hazır bulunmalıdır.

[Students should be ready at The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences   (DİLMER) at 09.00]

 • Sınav saati: [Exam time]:   09.30
 • Çoktan Seçmeli Sınav Okuma/Anlama - Dinleme[Multiple-choise Test- Reading/ Understanding - Listening]:   09.30-12.00
 • Dil Bilgisi [Grammar]:14.00-15.10
 • Konuşma Sınavı[Speaking Exam]:  15.20

Önemli Not (Important Note):

 • Sınava girecek olan öğrencilerin girmek istedikleri sınavın tarihini belirleyerek (13.01.2020 veya 20.20.2020) sınavdan en az bir gün önce ISUBÜ DİLMER’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

[The Students who will take the exam should determine the date of the exam they want to take (13th January 2020 or 20th January 2020) and apply our center and register at least one day before the exam.]

 • Sınava Kayıt Yaptıran Öğrencilerin TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01Halkbank hesabına adını soyadını ve  "ISUBÜDİLMER"  yazarak 150 TL yatırıp dekontu ISUBÜ DİLMER merkezine getirmeleri veya dilmer@isparta.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

[Students who enrol the exam should pay the exam fee 150 TL to the following IBAN TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01HalkBank declaring their Name Surname and “ISUBÜDİLMER” in the explanation area and bring their receipts to ISUBÜ DİLMER or send to e-mail address dilmer@isparta.edu.tr

 • Öğrenciler yanlarında kimlik veya pasaport, kurşun kalem ve silgi getirmelidir.[Students should come with their identity card or passport, pencil and eraser.]

İLETİŞİM [CONTACT]:

e-posta [e-mail]       :dilmer@isparta.edu.tr

Telefon [Telephone]  : 0 246 211 86 51

Web:https://dilmer.isparta.edu.tr/