DİLMER TÜRKÇE KURSLARI EĞİTİM AMAÇLARI VE KAZANIMLARI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DİLMER, Türkçe kurslarını Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde seviyelendirilerek verilen öğretim amaç ve kazanımları ile uyumlu biçimde düzenlenmektedir. Kurslarda kullanılan materyaller ve sınavlarda da bu amaç ve kazanımlarla uyumlu bir şekilde öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçleri işletilmektedir. Bahsi geçen hedef davranışlara/kazanımlara aşağıdan erişilebilir.

Avrupa Ortak Başvuru Metni Dil Yeterlikleri

 

 

OKUMA

A1

 1. Gazete ve dergilerdeki kişiler ile ilgili bilgileri (oturduğu yer, yaş, vb.) anlayabilir.
 2. Afişlerden bir konser ya da bir film seçebilir, bunlarla ilgili yer ve saat bilgilerini anlayabilir.
 3. Bir formu (otel kayıt formu, giriş formu, vb.) kendisiyle ilgili en önemli bilgileri (ad soyadı, uyruk, doğum tarihi vb.) verebilecek derecede anlayabilir.
 4. Günlük hayatta karşılaşılan işaret ve uyarı tabelalarındaki (Örneğin, “Havaalanı”, “Park Yeri”, “Park etmek yasaktır.” “Sigara içmek yasaktır.”vb.) sözcükleri ve ifadeleri anlayabilir.
 5. Bilgisayar programlarındaki “yazdır”, “kaydet”, kopyala” gibi en önemli komutları anlayabilir.
 6. Bir yerden bir yere nasıl gidileceği gibi yazılı kısa ve basit yön tariflerini takip edebilir.
 7. Kartpostallardaki bayram kutlamaları gibi kısa ve basit mesajları anlayabilir.
 8. Arkadaş ya da meslektaşlar tarafından yazılan “Saat 4’te geri döneceğim” gibi basit mesajları anlayabilir.

A2

 1. Rakamların ve isimlerin çokça geçtiği, açık bir üsluba sahip ve resimlerle desteklenmiş haber özetleri ya da gazete metinlerindeki önemli bilgileri anlayabilir.
 2. Günlük yaşamın anlatıldığı ya da sorulduğu kişisel bir mektubu anlayabilir.
 3. Arkadaş ya da meslektaşlardan gelen basit yazılı mesajları anlayabilir (Örneğin; futbol oynamak için buluşma zamanını belirten ya da işe erken gelinmesini isteyen vb. kısa notlar )
 4. Bir broşürden belli başlı boş zaman etkinlikleri, sergiler vb. konulardaki bilgileri bulabilir.
 5. Reklâmlardaki ürünlere ilişkin fiyat ve ebat gibi temel bilgileri anlayabilir.
 6. Ankesörlü telefonlar gibi aletlerin basit kullanım talimatlarını anlayabilir.
 7. Bilgisayar programlarındaki basit geri bildirim mesajları ya da basit yardım yönergelerini anlayabilir.
 8. Basit bir dille, bildik ve güncel konularda yazılmış metinleri anlayabilir.

B1

 1. Güncel ve bildik konularda yazılmış kısa gazete metinlerini ana hatlarıyla anlayabilir.
 2. Gazete ya da dergilerde kişisel yorumlar içeren makale ve röportajları okuyabilir, yazarın konuyla ilgili temel düşüncelerini anlayabilir.
 3. Bildik bir konuda yazılmış bir metindeki bilinmeyen kelime veya ifadelerin anlamını bağlamdan hareketle tahmin edebilir.
 4. Kısa metinleri (Örneğin kısa haberler) tarayarak içerisindeki önemli bilgileri (Örneğin, kim, nerede, ne yapmış gibi) bulabilir.
 5. Basit broşürlerdeki en önemli bilgileri anlayabilir.
 6. Kısa mesajları ve iş mektubu gibi resmi yazışmaları anlayabilir.
 7. Kişisel mektuplardaki olay, duygu ve dileklerle ilgili bölümleri anlayabilir.
 8. İyi yapılandırılmış bir öyküdeki ana konuyu, en önemli bölümü, olayları ve olayların öyküdeki yerini anlayabilir.

B2

 

 1. İş ya da ilgi alanına giren haber, makale ve raporlara hızla göz atılarak tümünün okunmaya değip değmeyeceğine karar verebilir.
 2. Yazarın belli bir görüşü ya da düşünceyi savunduğu ve güncel sorunlara yanıt aradığı bir makale ya da bir haberi okuyup anlayabilir.
 3. İlgi alanına giren, akademik ya da uzmanlık alanıyla ilgili metinleri ayrıntılarıyla anlayabilir.
 4. Kendi alanı dışına çıkan makaleleri kontrol etmek için arada bir sözlüğe bakarak anlayabilir.
 5. Kültürel etkinliklerle ilgili eleştirileri anlar (Örneğin, Sinema, tiyatro, konser, kitap gibi) ve ana noktaları özetleyebilir.
 6. Mesleki veya akademik ya da ilgi alanıma giren konulardaki mektupları okur ve en önemli noktalarını kavrayabilir.
 7. Bir yardımcı el kitabına (Örneğin, bir bilgisayar programı ilgili) hızlı bir biçimde göz atabilir ve karşılaştığım sorunla ilgili açıklamaları ve yardımı bulabilir ve anlayabilir.
 8. Bir öykü ya da tiyatro oyununda yer alan karakterlerin olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını hikâyenin gelişimi açısından değerlendirebilir.

C1

 

 1. Oldukça uzun ve zor metinleri anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilir.
 2. Görüşler, bakış açıları ve bunlar arasındaki bağlantıların tartışıldığı karmaşık rapor, analiz ve yorumları anlayabilir.
 3. Alanımla ilgili araştırma raporları gibi oldukça uzmanlık isteyen metinlerdeki fikir, görüş ve bilgiyi anlayabilir.
 4. Yeni bir aletin kullanımı gibi mesleğe ya da ilgi alanına girmese de uzun karmaşık talimatları tekrar okumak için süre verildiğinde anlayabilir.
 5. Herhangi bir yazışmayı gerektiğinde sözlük kullanarak okuyabilir.
 6. Çağdaş edebî metinleri kolaylıkla okuyabilir.
 7. Bir anlatının belirgin konusunun yanı sıra açıkça ifade edilmemiş anlam, fikir ve bağlantıları da kavrayabilir.
 8. Bir edebî eserin arka planında yer alan sosyal, siyasal ya da tarihi öğeleri fark edebilir.

C2

 1. Tezat, hiciv ve buna benzer söz sanatlarının kullanıldığı, gerçek anlamı açık olmayan metinleri tanıyabilir.
 2. Birçok argo ve deyim içeren günlük dilde yazılmış metinleri anlayabilir.
 3. Bilgi sahibi olunmayan konularda olsa bile kullanım kılavuzu, yönerge ve sözleşmeleri anlayabilir.
 4. Şiir, nesir, tiyatro gibi farklı türlerdeki çağdaş ya da klasik metinleri anlayabilir.
 5. Çoğu ifadenin dolaylı ve belirsiz olarak verildiği ve açıkça ifade edilmeyen değer yargılarının yer aldığı edebi fikir yazılarını ve hiciv içeren metinleri anlayabilir.
 6. Cinas, istiare, benzetme gibi edebi söz sanatlarını fark edip kavrayabilir ve metindeki işlevlerini yorumlayabilir.

 

DİNLEME

A1

 1. Çok yavaş ve belirgin bir biçimde konuşulduğunda ve anlamını kavrayabilmek için yeterli aralar verildiğinde dinlediğini anlayabilir.
 2. Bir yerden bir yere yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla nasıl gidileceği basit yön tarifleriyle açıklandığında anlayabilir.
 3. Dikkatli ve açıkça yöneltilen soru ve yönergeleri anlayabilir.
 4. Sayıları, fiyatları ve saatin kaç olduğunu anlayabilir.

A2

 1. Günlük konuşmaları eğer konuşmacı açık, yavaş ve doğrudan konuşursa anlayabilir.
 2. Yavaş ve açık konuşulduğunda bir tartışmanın ana konusunu anlayabilir.
 3. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri anlayabilir.
 4. Kısa, basit mesajların ve duyuruların temel konusunu anlayabilir.
 5. Günlük konularla ilgili kaydedilmiş kısa metinlerdeki temel bilgileri yavaş ve açık ifade edildiğinde anlayabilir.
 6. Röportaj, olay, kaza gibi televizyon haberleri görüntülerle desteklendiğinde ana noktalarını anlayabilir.

B1

 1. Zaman zaman bazı sözcük ve deyimlerin tekrarını istemek zorunda kalsa da günlük bir konuşmayı takip edebilir.
 2. Konuşma standart dilde açıkça ifade edildiği sürece konuşmanın ana hatlarını takip edebilir.
 3. Kısa bir öyküyü anlayabilir ve sonra ne olacağına ilişkin varsayımlar oluşturabilir.
 4. Yavaş ve açık olduğunda ilgi alanına giren konulardaki radyo haberlerini ve bant kayıtlarını ana hatlarıyla anlayabilir.
 5. Hakkında bilgi sahibi olduğu konulardaki televizyon programları yavaş ve açık olduğunda programın ana hatlarını yakalayabilir.
 6. Basit, teknik bilgileri, örneğin, günlük kullanılan cihazların kullanma kılavuzlarındaki bilgileri anlayabilir.

B2

 1. Standart dildeki konuşmaları gürültülü ortamlarda bile ayrıntılarıyla anlayabilir.
 2. Uzmanlık alanına giren veya aşina olunan bir ders ya da konuşmayı anlayabilir ve açık yapılandırılmış bir sunumu takip edebilir.
 3. Standart dildeki radyo programlarının çoğunu anlayabilir, sunucunun ses tonundan verilmek istenen duyguları ayırt edebilir.
 4. Televizyonda yayınlanan standart dildeki belgeselleri, röportajları, tiyatro oyunlarını ve filmlerin çoğunu anlayabilir.
 5. Soyut ve somut içerikli karmaşık konuşmalardaki ana fikirleri ve uzmanlık alanına giren teknik konulardaki tartışmaları anlayabilir.
 6. Konu içinde geçen ipuçlarını kullanarak anladığımı kontrol etmek ve ana fikri bulmak gibi anlamaya yönelik çeşitli dinleme yöntemlerini kullanabilir.

C1

 1. Uzun konuşmaları, iyi bir biçimde yapılandırılmamış veya metnin bağlamı bütünlük taşımıyor olsa bile takip edebilir.
 2. Konuşmalardaki üslubu ve anlam kaymalarını kavrayarak deyimlerin ve günlük dilin çoğunu anlayabilir.
 3. Ses kalitesinin çok kötü olduğu durumlarda da yapılan duyurulardaki (örneğin, tren garı, stadyum vb.) ayrıntılı bilgileri anlayabilir.
 4. Kullanım talimatı, belli başlı ürün ve hizmetlerin tanıtımı gibi karmaşık teknik bilgiyi anlayabilir.
 5. Mesleki ya da bilimsel ilgi alanıma giren ders, konuşma ve raporları karmaşık bir şekilde sunulduğunda da anlayabilir.
 6. Argo ve deyimlerin çok kullanıldığı filmleri zorlanmadan anlayabilir.
 7. Dilbilimsel açıdan karmaşık, içerik yönünden zor olsa da alanıma giren radyo ve televizyon programlarını anlayabilir.
 8. Bir ders sırasında, ilgi alanıma giren aşina olduğum konularda, aslına sadık kalarak başkalarının da yararlanabileceği düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır notlar alabilir.

C2

 1. Hızlı ve akıcı olsa bile canlı ya da kaydedilmiş konuşmaları, kullanılan aksana alışmak için zaman tanınırsa hiç zorlanmadan anlayabilir.
 2. Bir ders ya da seminer sırasında konuşmacının doğrudan ifade ettiklerinin yanı sıra dolaylı anlatımlarını da anlayıp not tutabilir.

 

YAZMA

A1

 1. Meslek, yaş, adres ve hobilerine ilişkin bir form doldurabilir.
 2. Doğum günü, yılbaşı, bayram tebriği gibi kısa tebrik kartları yazabilir.
 3. Bulunduğu yeri ve buluşma yerini belirten bir not yazabilir.
 4. Yaşadığı yer ve yaptığı işe ilişkin basit cümleler yazabilir.

A2

 1. Kısa, basit notlar ve mesajlar yazabilir.
 2. Kaza ya da parti gibi bir olayı veya etkinliği basit cümlelerle tasvir edebilir; neyin, nerede ve ne zaman olduğunu yazabilir.
 3. İş, okul, aile, hobiler gibi günlük hayatıma ilişkin basit metinler yazabilir.
 4. İlgi alanları, işi, eğitim durumu ve özel becerileri içeren bir form doldurabilir.
 5. Aile, okulu, işi, hobileri içeren bir mektupla kendini basit cümle ve kalıplarla tanıtabilir.
 6. Temel selamlama, hitap, istek ya da teşekkür ifadelerini kullanarak bir mektup yazabilir.
 7. “ve”, “ancak”, “çünkü” gibi sözcüklerle bağlanmış basit cümleler yazabilir.
 8. Olayların kronolojik sırasını gösteren “ilk önce”, “sonra”, “daha sonra”, “sonradan” gibi sözcükleri kullanabilir.

B1

 1. İlgi alanına ilişkin konularda, kişisel görüş ve bakış açısını içeren sade bir metin yazabilir.
 2. Bir okul gazetesi veya duvar panosuna olaylar ya da deneyimleriyle ilgili basit metinler yazabilir.
 3. Gelişmeler, haberler ve olaylar hakkında bilgi almak için arkadaşlarına ya da yakınlarına kişisel mektup veya elektronik posta yazabilir.
 4. Kişisel bir mektupta bir kitabın ya da filmin konusu hakkında bilgi verebilir ve bir konserle ilgili yorum yapabilir.
 5. Bir mektupta üzüntü, mutluluk, ilgi ve sempati gibi duyguları ifade edebilir.
 6. Bir ilana başvurabilir ve bu ilanla ilgili daha geniş ve ayrıntılı bilgi isteyebilir. (Örneğin; sürücü kursu ya da akademik kurs).
 7. Dostları ve/veya meslektaşlarıyla belgegeçer ve elektronik posta aracılığıyla kısa ve basit bilgi alışverişlerinde bulunabilir.
 8. Özgeçmiş yazabilir.

B2

 1. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda ayrıntılı ve anlaşılabilir rapor, sunu, kompozisyon gibi metinler yazabilir.
 2. Toplumsal konulara ilişkin makalelerin özetini çıkarabilir.
 3. Çeşitli kaynaklardan ve medyadan aldığım bilgileri özetleyebilir.
 4. Belirli bir bakış açısına ilişkin olumlu veya olumsuz görüşlerini sebeplerini de belirterek bir kompozisyon ya da “editöre mektup” biçiminde yazabilir.
 5. Önemli noktaları vurgulayarak ve destekleyici ayrıntılara da yer vererek bir fikri kompozisyon ya da rapor hâline getirebilir.
 6. Ayrıntılı ve kolay okunabilir bir şekilde olaylar ve gerçek ya da gerçek dışı deneyimlere ilişkin metinler oluşturabilir.
 7. Bir film ya da kitap hakkında kısa bir eleştiri yazabilir.
 8. Kişisel bir mektupta ya da elektronik postada farklı duygu ve tavırları ifade edebilir, günün olaylarını, olayların önemli noktalarını açıklayarak aktarabilir.

C1

 1. Genel ve mesleki konularda kendisini açık ve net bir şekilde yazılı olarak ifade edebilir.
 2. Karmaşık bir konuyu ana hatlarını çizip önemli noktalarına da değinerek açık ve iyi geliştirilmiş bir kompozisyon ya da rapor hâlinde sunabilir.
 3. Bir konu ya da olay hakkında yapılan bir yorumda kendi düşüncelerini ifade edebilir, ana düşünceyi vurgular ve delilleri uygun örneklerle destekleyebilir.
 4. Farklı kaynaklardan bilgiyi bir araya getirir ve bunu anlaşılır bir şekilde özetleyebilir.
 5. Kişisel bir mektupta duygularını, deneyimlerini ve olayları ayrıntılı bir şekilde tasvir edebilir.
 6. Şikâyette bulunmak veya bir görüşe taraf ya da karşı olduğunu ifade etmekle ilgili biçimsel açıdan düzgün mektuplar yazabilir.
 7. Hitap edilen kişiye, metin türüne ve konuya bağlı olarak sözcük seçimini ve üslubunu çeşitlendirerek dilbilgisel açıdan doğruluk seviyesi yüksek metinler yazabilir.
 8. Yazılarında okuyucuya uygun bir üslup seçebilir.

C2

 1. Karmaşık konularda iyi yapılandırılmış, rahat okunabilen rapor ve makaleler yazabilir.
 2. Yaptığı araştırmaya dayalı bir konuda tam bir açıklama getiren rapor ya da makale yazabilir, bunların içinde başkalarının görüşlerini özetleyebilir, ayrıntılı bilgi ve düşünceleri değerlendirebilir.
 3. Bir proje veya çalışma hakkındaki düşüncelerini gerekçelendirerek, iyi yapılandırılmış bir eleştiri yazabilir.
 4. Film, kitap, müzik, tiyatro, edebiyat, radyo, televizyon gibi kültürel etkinliklerle ilgili eleştiri yazıları yazabilir.
 5. Bilimsel metinlerin veya edebî eserlerin özetlerini yazabilir.
 6. Deneyimlerini herhangi bir yazın türünde açık ve akıcı bir üslupla yazabilir.
 7. Bir başvuru, talep; yetkililere, üstlere veya müşterilere öneri gibi uygun tarzda, belirgin ve iyi geliştirilmiş mektuplar yazabilir.
 8. Bir mektup veya elektronik postada bilinçli bir biçimde; hiciv, kinaye, nükte kullanarak kendini ifade edebilir.

 

KARŞILIKLI KONUŞMA

A1

 

 1. Birisini tanıtır; basit selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını kullanabilir.
 2. Çok bildik ve günlük konularda basit konuşmaları başlatıp karşılık vererek basit soru ve cevaplar üretebilir.
 3. Bir karşılıklı konuşmada konuşulan kişinin söylenenleri yavaş bir şekilde tekrar edip söylemek istediklerini ifade etmesine yardımcı olması durumunda kendini basit bir şekilde ifade edebilir.
 4. Konuşmasını destekleyen işaret ve mimiklerin yardımıyla küçük alışverişler yapabilir.
 5. Rakam, miktar, fiyat ve saat ile ilgili ifadeleri kullanabilir.
 6. Başkalarından bir şey isteyebilir ve başkalarının kendisinden istediği bir şeyi verebilir.
 7. Kişilere nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları ve sahip oldukları şeylere ilişkin sorular sorabilir ve bu tür soruları yavaş ve açık sorulduğunda cevaplayabilir.
 8. “Gelecek hafta”, “geçen cuma”, “kasımda” ve “saat 3’te” gibi zaman ifadelerini kullanabilir.
 9. Hâl hatır sorma, selamlaşma gibi basit sohbetler yapabilir.
 10. Özür dileyebilir ve özürleri kabul edebilir.
 11. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri söyleyebilir.

 

A2

 1. Mağaza, postane ya da bankalardaki basit işlemleri yapabilir.
 2. Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilir, basit bilgileri sorabilir ve bilet alabilir.
 3. Yapacağı bir seyahatle ilgili bilgi alabilir.
 4. Yiyecek ve içecek bir şeyler sipariş edebilir.
 5. Ne istediğini belirtip fiyat sorarak basit alışverişler yapabilir.
 6. Bir harita ya da şehir planına bakarak yön tarifi yapabilir ve isteyebilir.
 7. Davette bulunabilir ve gelen davetlere cevap verebilir.
 8. Ne yapılacağı, nereye gidileceği gibi buluşma planlarına ilişkin fikir alışverişi yapabilir.
 9. Kişilere işte ve boş zamanlarında neler yaptıklarını sorabilir ve bu tür soruları cevaplayabilir.

B1

 1. Bilinen ya da ilgi alanına giren konulardan oluşan bir konuşmayı başlatabilir, sürdürebilir ve bitirebilir.
 2. Bir konuşmayı ya da tartışmayı sürdürebilir; ancak bazen söylemeye çalıştığı şeyleri ifade etmekte zorlanabilir.
 3. Yolculuk planlarında, seyahat acentesinde veya yolculuk sırasında karşılaşabileceği sorunlarda derdini anlatabilir.
 4. Ayrıntılı yön tarifi isteyebilir ve anlatılanları takip edebilir.
 5. Şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgilenme ve kayıtsızlık gibi duyguları ifade edip bunlara karşılık verebilir.
 6. Samimi bir ortamda yapılan tartışmalarda arkadaşlarına görüşlerini belirtebilir ya da onların görüşlerini alabilir.
 7. Bir görüşe katılıp katılmadığını kibar bir dille ifade edebilir.

B2

 1. Bir konuşmayı doğal bir biçimde başlatabilir, sürdürebilir ve sonlandırabilir.
 2. İlgi alanına giren bilimsel konularda ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunabilir.
 3. Olaylar veya deneyimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini aktarabilir.
 4. Genel konuları içeren kapsamlı bir konuşmada etkin bir şekilde yer alabilir.
 5. Fikirlerini uygun açıklamalarla, görüşlerle ve yorumlarla destekleyerek bir tartışmaya katılabilir.
 6. Bilinen konularda anlaşılabilirliği sağlayıp diğer konuşmacıları da konuya çekerek bir tartışmada yer alabilir.
 7. Sorularla bilginin doğruluğunu kontrol edip ilginç cevapları irdeleyerek önceden hazırlanmış bir röportajı uygulayabilir.

C1

 1. Ana dilini konuşan kişiler arasında geçen akıcı bir konuşmaya katılabilir.
 2. Genel uzmanlık gerektiren ve bilimsel konularda hedef dili akıcı, doğru ve etkin olarak kullanabilir.
 3. Hedef dili duygusal, göndermeli ve esprili kullanımları da içeren sosyal hedefler için esnek ve etkin olarak kullanabilir.
 4. Fikir ve görüşlerini açık ve net ifade edebilir, mantıksal düşünceleri, akış sırasına göre ikna edici bir şekilde sunabilir ya da cevap verebilir.

C2

 1. Hedef dili en az ana dili olarak konuşanlar düzeyinde rahatlıkla kullanarak onlarla her tür konuşma ve tartışmaya girebilir.

 

SÖZLÜ ANLATIM

A1

 1. Adres, telefon numarası, uyruk, yaş, aile ve hobiler gibi kişisel bilgileri verebilir.
 2. Yaşadığı yeri ve çevreyi tanımlayabilir.
 3. Basit bir dille günlük hayatta neler yaptığına ilişkin bilgi verebilir.

A2

 1. Kendisi ve ailesi hakkında konuşabilir ve ailesini tanıtabilir.
 2. Olayları ana hatlarıyla anlatabilir.
 3. Eğitim durumunu, önceki ya da şu anki işini anlatabilir.
 4. Basit bir şekilde hobileri ve ilgi alanları hakkında konuşabilir.
 5. Hafta sonu ve tatil etkinlikleri gibi geçmiş olayları anlatabilir.

B1

 1. Duygu ve düşüncelerini katarak deneyimlerini ayrıntılarıyla ifade edebilir.
 2. Hayallerini, umutlarını ve amaçlarını ifade edebilir.
 3. Planlarını, hedef ve davranışlarını nedenleriyle açıklayabilir.
 4. Bir kitap ya da filmin konusu hakkında bilgi verebilir ya da düşüncelerini söyleyebilir.
 5. Kısa bir yazıyı metne sadık kalarak sözlü olarak basit bir dille anlatabilir.
 6. Bir öyküyü anlatabilir.

B2

 1. İlgi alanına giren pek çok konuda ayrıntılı ve anlaşılır açıklamalar yapabilir.
 2. Fikir ve tartışmalar içeren belgeseller, röportajlar ve haberlerden alınan kısa bölümleri anlayıp özetleyebilir.
 3. Film veya tiyatro oyunlarının konularını ve olaylar zincirini anlayıp özetleyebilir.
 4. Fikirlerini mantıklı bir şekilde sıralayarak neden sonuç ilişkisine dayalı bir tez oluşturabilir.
 5. Güncel bir konu hakkındaki çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini vererek görüş bildirebilir.
 6. Neden, sonuç ve olası durumlarla ilgili tahminde bulunabilir.

C1

 1. Karmaşık konuların açık ve ayrıntılı açıklamalarını yapabilir.
 2. Uzun ve zor metinleri sözlü olarak özetleyebilir.
 3. Konuları uygun şekilde ilişkilendirerek, bazı noktaları geliştirip sonuçlandırarak ayrıntılı tanıtım ya da açıklama yapabilir.
 4. Kişisel veya mesleki ilgi alanlarına ilişkin bir konuda iyi geliştirilmiş bir sunum yapabilir ve gerekirse hazırlanmış bu metinden uzaklaşarak dinleyicilerden gelen tepkilere anında cevap verebilir.

C2

 1. Farklı kaynaklardan alınan bilgiyi, görüş ve açıklamaları yeniden yapılandıran akıcı bir sunuşla sözlü olarak özetleyebilir.
 2. Bakış açılarını ve fikirlerini yanlış anlamalara meydan vermeden vurgulamak için değişik şekillerde kolaylıkla sunabilir.